Vi byter plats!

Plan- och byggenheten och miljökontoret flyttar från Medborgarhuset till Vasagatan 3. Biståndshandläggare för socialt stöd och omsorg (Sol och LSS) flyttar från Vasagatan till Medborgarhuset. Flytten ska vara genomförd senast 13/9.

Bild

Hur kontaktar du oss?

Plan- och byggenheten och miljökontoret

E-post: planochbygg@vansbro.se eller miljokontoret@vansbro.se
Telefon: 0281-750 00
Telefontid måndagar 10-12 och onsdagar 13-15

Biståndshandläggare

E-post: bistandshandlaggarna@vansbro.se
Telefon: 0281-751 11
Telefontid 10-12 måndag-fredag

Om du inte har bokat tid hänvisas du fortfarande till receptionen i Medborgarhuset

Senast uppdaterad: 11 september 2019