Många äldre missar bostadstillägget

Uppemot 170 000 ålderspensionärer, sjuka eller funktionsnedsatta personer med låga inkomster har inte bostadstillägg, trots att de har rätt till det. I genomsnitt handlar det om cirka 1 300 kronor i månaden – pengar som skulle hjälpa många över gränsen för vad som räknas som låg ekonomisk standard.

Bild

Det skriver Riksrevisionen i en ny granskningsrapport.

Bostadstillägget ska bidra till en skälig levnadsnivå och bostadsstandard för äldre och personer med låga inkomster som på grund av nedsatt arbetsförmåga får sjuk- eller aktivitetsersättning.

Av dem som har rätt till förmånen saknar dock nästan var fjärde person med sjuk- eller aktivitetsersättning, och var tredje ålderspensionär, bostadstillägg visar Riksrevisionens granskning.

Till Riksrevisionens artikel om granskningen Länk till annan webbplats.

Till digital ansökan om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 september 2019