Har du koll på radonhalten i ditt hus?

För hög halt av radon kan finnas i alla slags hus. Med nya radonbidraget kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar.

Färgglada hus på rad

Alla typer av hus kan vara radonhus.

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Ungefär 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon, och om du bor i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

Kan finnas i alla typer av hus

Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan komma från exempelvis byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men oftast kommer det från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig gas som inte luktar något måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som finns i ditt hem.

Senast uppdaterad: 25 september 2019