Lyckad träff med motorburen ungdom

I onsdags kväll hade kommunen bjudit in motorburen ungdom till ett dialogmöte.
– Det blev ett mycket lyckat och framåtsyftande möte, säger kommunchef Catarina Willman.

Tanken var att kommunen och polisen, tillsammans med motorburna ungdomar och deras vårdnadshavare, skulle prata om frågor som rör bland annat den stökiga situationen som upplevs av många på byn. Mötet var inte allmänt, utan tänkt som ett forum för just den nämnda målgruppen.

– Det kom ungefär 50 personer, vara cirka hälften var ungdomar. Även representanter från motorklubben SHRA var på på plats. Vi satt ner och pratade i mindre grupper och ungdomarna själva framförde en rad förslag som vi gemensamt ska fortsätta att diskutera, säger Catarina Willman.

Ett nytt möte, utan vårdnadshavare, planeras innan jul. Tillsvidare lovade de medverkande ungdomarna att till exempel tänka lite extra på hur hög musik som spelas i epa-traktorerna och bilarna.

Senast uppdaterad: 26 september 2019