Ny gratis föräldrautbildning

Vi vill ge dig som förälder kunskaper och färdigheter som kan hjälpa oss vuxna att skapa goda och trygga relationer mellan föräldrarna och mellan föräldrar och barn. Därför anordnar vi ABC föräldrastödsträffar. ABC står för Alla barn i centrum. I höst har vi två kurser parallellt; en på dagtid och en på kvällstid. 

Alla föräldrar med barn i åldern tre till tolv år ges möjligheten att kostnadsfritt gå på våra ABC föräldrastödsträffar. Hösten 2019 har vi två kurser parallellt; en på dagtid och en på kvällstid. Syftet med träffarna är att stärka relationerna mellan föräldrar och barn samt främja barns positiva utveckling.

  • Innehållet i ABC utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention och omfattar fyra träffar under hösten. Dessutom ingår en återtäff vid ett senare tillfälle.
  • Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Behöver du hjälp med barnpassning medan du går på gruppträffarna så hjälper vi till med det också (gäller endast måndagar).
  • Kursledarna heter Gustav Eriksson, familjebehandlare, Ida Hansson, familjebehandlare, Meral Sekersöz, familjebehandlare, Erina Danielsson, dagbarnvårdare och Doris Olsson, specialpedagog.

Start vecka 44

Höstens föräldrastödsgrupper hålls på följande tider och platser:

  • Kvällstid måndagar klockan 17.30-20.00. 28/10, 11/11, 25/11, 9/12. Vansbro Gymnasium (barnpassning erbjuds).
  • Dagtid tisdagar klockan 9.30-12.00. 29/10, 12/11, 26/11, 10/12. Gula huset, mitt emot Vansbro Simhall.
  • Anmäl dig senast den 25 oktober.

Till mer information om ABC och anmälningsformulär

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019