Hjälp oss att vinka av Ifo:s sista konsult!

För ett år sedan hade vi en ganska rörig individ- och familjeomsorgsenhet, Ifo, som brottades med arbetsmiljöproblem, låg andel ordinarie personal och en allmänt stökig, chefslös situation. Sedan dess har mycket hänt- bland annat har vi lyckats rekrytera ordinarie personal till alla tjänster och arbetsklimatet är i dag ett helt annat. Nu saknas bara en ordinarie chef.

Två kvinnor i varsin fåtölj och en tredje kvinna som står bakom dem.

Marie Olsson (stående), Sara Berglund och Karin Berg hoppas alla på att kommunen inom kort ska lyckas rekrytera en ny Ifo-chef.

Sök tjänsten som Ifo-chef Länk till annan webbplats.

– Ja, det var rörigt då. Många ordinarie slutade samtidigt och vi hade mycket konsulter inne. Man kan väl kort säga att arbetsmiljön inte var så bra, berättar socialsekreteraren Sara Berglund, som jobbat inom Ifo i Vansbro kommun under några års tid.

För ganska exakt ett år sedan hade Ifo en situation med en tillfälligt avstängd chef, som senare valde att säga upp sig. I det läget kom Marie Olsson in som chef på konsultbasis.

– Jag upplevde inte alls att jag kom in i någon katastrofsituation. Visst fanns det problem, men personalen hade skött sitt jobb och jag upplevde att här fanns en god grundstämning. De stora problemen var personal- och ledningsbrist, säger hon.

Alla vakanser tillsatta

Vid den tidpunkten var fem av elva socialsekreterartjänster vakanta eller tillsatta med konsulter.

– Det säger sig självt att det blir svårt att få en kontinuitet och vi-känsla i arbetet då, säger Marie Olsson, som såg som sin kanske främsta uppgift i det läget att lösa personalsituationen.

– Jag tror inte på kampanjer och speciallösningar för att locka personal, det är en morot en kort stund. I längden är det en fungerande arbetsmiljö med ett tillitsfullt ledarskap som fungerar, tror jag. Vi har heller inte gjort något speciellt, annat än att jobba väldigt målinriktat och systematiskt, för att komma dit vi är i dag, berättar Marie Olsson.

I dag är samtliga elva tjänster tillsatta med ordinarie personal. När det gäller de socialsekreterare som jobbar med barn och ungdomar har alla socionomexamen.

– Jag skulle vilja påstå att vi har en ganska unik situation i Vansbro, med den här bemanningen och kompetensen inom en Ifo-enhet, säger Marie Olsson.

Marie sista konsulten

Nu vill de bara vinka av den sista konsulten också- Marie Olsson.

– Det har aldrig varit aktuellt för mig att jag skulle vara kvar på den här posten, även då jag trivs jättebra i Vansbro. Jag tycker om det föränderliga i att arbeta som konsult, säger hon.

Sara Berglund och hennes nyanställda kollega Karin Berg har, tillsammans med den övriga personalgruppen, fått vara med och arbeta fram rekryteringsannonsen. I den står det bland annat att chefen som söks, förutom akademiska krav, även ska vara engagerad, tillitsfull, inkluderande och ha en stor kunskap om verksamheten hen kommer in i- så som de upplever Marie Olsson.

– Det är otroligt viktigt för oss att få en chef som vi vet står bakom oss och som fortsätter att sträva åt samma håll som vi nu påbörjat. Äntligen har vi fått lite arbetsro och kan jobba framåt, gemensamt, säger Sara Berglund och fortsätter:
– Jag kan lova att vi alla går till jobbet med en helt annan magkänsla nu än för ett år sedan.

Nyanställda Karin Berg, som praktiserade på enheten under den mer oroliga tiden, håller med.
– Det är en fantastiskt fin sammanhållning här och man känner sig verkligen välkommen.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019