Tänd i toppen!

När det blir kyligare ute eldar många i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Vedeldning kan göra att hälsofarlig rök sprids i bostadsområden, men genom att elda rätt kan utsläppen minska. Det är bra för både hälsa, miljö och din plånbok.

Eld i en kamin.

Genom att tänka till lite och följa några enkla råd, kan du minska de skadliga utsläppen från vedeldning markant.

Eldning med ved är ett billigt och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på. Det kan dock vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du eldar i din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt. Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från eldningen har också en klimatpåverkan, men det går att ändra på genom att elda på rätt sätt.

Tips för vedeldning

  • Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under tak i minst ett halvår och gärna ett år.
  • Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.
  • Se till att upptändningen av pannan går snabbt genom att använda stickor och finhuggen torr ved.
  • Tänd i toppen! Staplar vedträna på ett luftigt sätt; gärna genom att lägga ett par större vedträn underst och sedan att lägga ett par lager till som i en fyrkant. De översta vedträna ska vara minst. Placera sedan tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna, och tänd. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna. Stäng sedan luckan, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Vinsterna med att tända i toppen är många. Gaserna som förångas från veden förbränns i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.
  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke hör till avfall, vilket inte får eldas.
  • Ännu fler råd och rekommendendationer finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019