Någon behöver dig som vill bli kontaktperson eller kontaktfamilj!

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är att finnas där för någon som behöver dig; ibland bara för en fika, ibland som ett slags stödboende.

Bild

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd. Som kontaktperson träffar du ett barn eller en vuxen regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Kontaktfamilj

Uppdraget som kontaktfamilj innebär att finnas som ett stöd för en familj eller en ensamstående förälder genom att hjälpa till med avlastning och bli en del av barnets sociala nätverk. Hur uppdraget ser ut varierar utifrån behovet som familjen och barnet har. Det kan vara allt ifrån att man som kontaktfamilj tar hand om andras barn under en helg, till någon enstaka gång i veckan eller månaden. Som kontaktfamilj har man som uppdrag att fylla en viktig roll i barnets liv, ge barnet tid, samt få barnet att känna sig välkommen till en.

Kontaktperson

Som kontaktperson har du ett uppdrag som styrs utifrån personens behov. Det betyder att uppdraget kan variera; för vissa är behovet att träffas och prata en stund, för andra kan det vara att gå på olika aktiviteter. Syftet med uppdraget som kontaktperson är att personen som är i behov får känna sig trygg och stöttad när det behövs.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Det ställs inga krav på någon formell utbildning för att bli varken kontaktfamilj eller kontaktperson. Däremot behöver du vara en empatisk person som har lite tid över för någon som behöver dig i sitt liv. Låter det intressant? För att veta om vi ska inleda ett samarbete, utreds blivande kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi erbjuder stöd i uppdraget och ekonomisk ersättning.

Läs mer och anmäl ditt intresse här

Senast uppdaterad: 22 oktober 2019