Fjärrvärmen säljs till Solör Bioenergi

Vansbro kommun säljer sina två fjärrvärmeanläggningar plus fjärrvärmenätet till Solör Bioenergi Västerdala. Solör har under flera år drivit fjärrvärmen i kommunen och kunderna i Vansbro kommer därför att även fortsättningsvis få miljövänlig fjärrvärme levererad av samma aktör.

Bild

- Vi är nöjda med affären. Nu får Solör Bioenergi full kontroll över verksamheten och kan se till att vi även framöver har tillgång till fjärrvärme i Vansbro. Vi ser naturligtvis fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Catarina Willman, kommunchef Vansbro kommun.

Köpet, som går igenom i dag, den 13 november, innebär att Solör Bioenergi Västerdala köper fjärrvärmeanläggningarna vid Brosågen samt på Grönalid, liksom fjärrvärmenätet. Brosågen är huvudanläggningen och den i Grönalid används vid toppar och som reserv när huvudanläggningen behöver servas.

- Vi tar nu över hela verksamheten från Vansbro kommun, efter att i flera år ha hyrt anläggningarna och nätet. Köpet är en del i vår strategi att äga de anläggningar som vi driver så vi kan utveckla dem vidare, säger Anders Pettersson, vd på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Kunderna påverkas inte

Drygt 120 villor, flerbostadshus, industrier samt offentliga och privata verksamheter i centrala Vansbro värms i dag av fjärrvärme. Eftersom Solör redan ansvarar för driften av anläggningarna och nätet påverkas inte kunderna av köpet.

Det är kommunfullmäktige som fattat beslut om försäljningen.

Fakta om Solör

Solör Bioenergy Group jobbar med förnybar energi baserad på trädbränslen. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

De jobbar också med energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Senast uppdaterad: 14 november 2019