Uppgradering av fibernätet

För att klara av framtiden och för att fibernätet ska kunna bli ännu bättre, kommer vi att göra en del uppgraderingsarbeten under de kommande veckorna, med start 18 november. Vissa av dem kan innebära avbrott på dina bredbandstjänster, andra kommer du inte att märka alls.

Vi prioriterar att genomföra våra insatser under nattetid för att så få som möjligt ska
beröras av eventuella störningar. Uppgraderingen görs för att även i fortsättningen kunna hålla en hög kvalité. Det här uppgraderingsarbetet är en stor insats och det kan som sagt bli avbrott. Därför vill vi redan nu tacka dig för ditt tålamod.

Senast uppdaterad: 14 november 2019