Nu måste vi spara

För att få en ekonomi i balans behöver kommunen spara ungefär 30 miljoner kronor. Det innebär förstås att vi kommer att behöva genomföra flera olika åtgärder som många kommer att uppfatta som jobbiga och tråkiga.

Bild

Några besparingar beslutade kommunstyrelsen om i förra veckan, medan de sa nej till andra. Fler besparingar är på gång. Det här är vad som är klart:

  • Ungdomsgården kommer att vara öppen tre kvällar i veckan istället för fem och all ungdomsgårdsverksamhet flyttas till Dala-Järna. Öppettiderna ska matchas med busstider till och från Vansbro.
  • Skolbarn får börja i Musikskolan först i årskurs tre. I dag får man börja i förskoleklass.
  • Fritidschecken erbjuds nästa år enbart till barn från förskoleklass till årskurs nio, och den som vill ha en fritidscheck kommer själv att få hämta ut den. I dag skickas Fritidschecken ut till alla barn och ungdomar mellan 0 och 18 år.
  • Antalet korttidsplatser inom äldreomsorgen ändras från 15 till 10 stycken.
  • Antalet platser i särskilt boende på Bäckaskog ändras från 114 till 111 stycken.
  • Nästa sommar minskas antalet feriearbetsplatser till 20 stycken. Platserna ska i första hand erbjudas dem som av olika anledningar har svårt att få ett annat sommarjobb. Under sommaren 2019 hade vi 57 feriearbetande ungdomar, och minst 15 av dem verkar ha haft ett annat sommarjobb samtidigt.
  • Politikerna bestämde att simundervisningen i grundskolan inte ska ändras. Det betyder att skolbarnen får gå i simskola på skoltid vid åtta tillfällen per läsår till och med årskurs 3. Sparförslaget var att barnen endast skulle få gå i simskola i årskurs två.

Du har rätt att läsa hela protokollet från kommunstyrelsen. Där finns förslagen i sin helhet, och du kan se vilka politiker som var för eller emot olika förslag. Du kan också läsa om andra sparförslag som politikerna ville veta mer om innan de fattar beslut, och som därför återremitterades.

Till kommunstyrelsens protokoll

Senast uppdaterad: 14 november 2019