Någon behöver din familj- ställer du upp?

Att vara familjehem eller jourhem betyder att du och din familj öppnar ert hem för ett barn som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Ni ska kunna erbjuda barnet en trygg tillvaro i en stabil familj, med mål att barnet så småningom ska kunna flytta tillbaka till sin biologiska familj.

Bild

Det kan finnas flera olika skäl till att ett barn inte kan bo kvar i sitt hem och därför behöver ett familjehem eller jourhem. Det kan exempelvis handla om psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller sjukdom i hemmet. Det kan också vara så att barnet behöver bo någon annanstans på grund av konflikt med föräldrarna, svårigheter i skolan, kriminalitet, missbruk eller något annat.

Hur länge ett barn/ungdom bor kvar i sitt familjehem eller jourhem varierar. Vissa barn växer upp i familjehem tills de flyttar hemifrån, medan andra bor där en kortare period.

Vi söker nästan alltid efter nya familjehem och jourhem. Är du intresserad av att veta mer om att bli familjehem eller jourhem? Anmäl ditt intresse via länken. Vi kommer att kontakta dig och göra en utredning.

Intresseanmälan familjehem/jourhem
Mer information om familjehem/jourhem

Senast uppdaterad: 22 november 2019