Så blev priset för fjärrvärmen

Den 13 november i år sålde vi våra två fjärrvärmeanläggningar plus fjärrvärmenätet till Solör Bioenergi Västerdala för drygt 91 miljoner kronor (91 250 000 kronor). Försäljningen innebär en realisationsförlust på cirka 18 miljoner kronor.

Bild

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tidigare bestämt att bioenergianläggningen ska säljas. Affären är nu klar och priset blev cirka 91 miljoner kronor, medan det bokförda värdet för anläggningen är cirka 109 miljoner kronor. Det betyder att det blir en realisationsförlust på cirka 18 miljoner kronor som påverkar vårt resultat för 2019. Kommunen tog ett lån på 120 miljoner kronor när anläggningen köptes. Lånen har inte amorterats eftersom pengarna har behövts till andra investeringar, till exempel invallning av Vansbro och fiberutbyggnaden.

Efter försäljningen äger nu entreprenören anläggningen och har hela ansvaret för att verksamheten ska kunna utvecklas. Om vi inte hade sålt anläggningen så hade vi behövt göra investeringar i den. Det hade kostat pengar som vi hellre vill lägga på bland annat våra kärnverksamheter och fiberutbyggnaden.

Kommunfullmäktige kan besluta att förlusten ses som synnerliga skäl. Då återställs inte underskottet som uppstod i samband med försäljningen.

Faktaruta

Realisationsförlust: Den förlust som eventuellt uppkommer vid försäljning av fastigheter, alltså försäljningspriset i förhållande till det bokförda värdet.

Senast uppdaterad: 5 december 2019