Nya avgifter för dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende

Från 1 januari ändras en del avgifter och några nya tillkommer för dig som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Vid varje nytt år räknar vi alltid om avgifterna. Det beror på Konsumentverkets beräkningar av hushållens utgifter, nytt så kallat prisbasbelopp för nytt år och skattebestämmelser. Höjningen av prisbasbeloppet gör att vår maxtaxa höjs till 2 125 kronor för år 2020.

Dessutom har kommunfullmäktige bestämt följande:

För alla:

  • Timtaxan för service och personlig omvårdnad höjs från 350 kronor per timme till 380 kronor per timme.
  • Du har nu, om du är ute i god tid med din anmälan, rätt att få avdrag även för annan frånvaro än när du blir inlagd på sjukhus.

För dig som har/får hemtjänst:

  • Kostnaden för matdistribution höjs från 350 kronor per månad till 380 kronor per månad.
  • Installation av larm: 500 kronor (ny engångsavgift och ingår inte i maxtaxan).

För dig som bor/flyttar in på särskilt boende:

  • Förbrukningsmaterial: 250 kronor per månad (ny och ingår inte i maxtaxan). Betyder att du nu får betala för exempelvis lakan och handdukar, en kostnad som tidigare har ingått.
  • Städning av lägenhet när du flyttar från ditt särskilda boende: 400 kronor (ny engångsavgift och ingår inte i maxtaxan).

Om du har frågor om dina avgifter är du alltid välkommen att kontakta vår avgiftshandläggare.

Mer information om våra avgifter

Senast uppdaterad: 25 november 2019