Ledprojektet förlängs till 30 juni- mycket redan klart

- Vår förhoppning är att många fler ska våga sig ut i skog och mark när de vet att det är bra skyltat och kartan är uppdaterad, säger Åsa Larsson, projektsamordnare.

Bild

Foto: Åsa Larsson.

Det EU-finansierade ledprojektet inleddes 2018. Tanken är att kommunens vandrings-, cykel- och skoterleder ska göras mer tillgängliga. Totalt ingår cirka 50 mil leder i hela kommunen som har eller ska röjas, spångas, repareras och skyltas. Lederna märks sedan ut på en karta som börjar säljas i vår. Kartor och leder blir även tillgängliga på webben, och enkla att ha med i telefonen.

Röjningsarbeten och skyltning görs av ideella krafter och föreningar, under ledning av Kommunbygderådet. Vansbro kommun står som projektägare och har lagt 400 000 kronor på projektet, som också har fått 1,2 miljoner kronor i bidrag från EU:s landsbygdsprogram. Dessutom har privata aktörer bidragit med 178 000 kronor.

- Den stora kostnaden är skyltningen, säger projektsamordnaren Åsa Larsson.

Invigs till försommaren

Behovet av skyltar har inventerats i alla kommundelar, och nu trycks både riktnings- och platsskyltar. Så snart det blir barmark i vår sätts de upp längs lederna. Mindre pilskyltar och skoterledsskyltar med olika budskap sitter redan upp på de flesta håll, och lederna är även markerade med orange färg.

- Det blir jättebra när allt är klart. Vi ska ha ”öppet hus” för att inviga de skyltade lederna till försommaren, säger Åsa Larsson.

Projektet har just förlängts med ett halvår, till och med 30 juni 2020. Till dess ska allt vara klart längs lederna; även en plan för fortsatt underhåll och uppdateringar. Även mycket av det arbetet är beroende av ideella krafter.

- Jag kan inte nog framhäva det ideella arbetet inom projektet, det är ovärderligt, säger Åsa Larsson.

Lyfts regionalt

Tre av kommunens vandringsleder kommer att lyftas i den regionala marknadsföringen av vandringsleder inom Visit Dalarna och bli så kallade kategori-1-leder: Storbyhagen, Hästängsleden och Närssjön runt. Dala-Järna Cykelklubbs satsning på en cykelled i Snöå-området har också lyfts i flera sammanhang som en förebild nationellt.

Senast uppdaterad: 12 december 2019