Bli undersköterska genom lärlingsutbildning

Med start våren 2020 kan du läsa till undersköterska genom vuxenutbildningens nya lärlingsutbildning.

Bild

Nu kan du läsa till undersköterska via vuxenutbildningens nya lärlingsutbildning. Foto: Jonsjonna Photo.

Utbildningskonceptet är utformat i samverkan mellan vuxenutbildningen och äldrevården inom Vansbro kommun. Eftersom det är en lärlingsutbildning kommer minst 70 procent av undervisningen att vara förlagd hos en vårdgivande arbetsplats inom kommunen.

Du kommer att ha en handledare på arbetsplatsen, och stöd av en yrkeslärare på skolan under hela utbildningstiden. Hur lång utbildningen blir, och hur upplägget ser ut, beror på dina förkunskaper och tidigare meriter.

Utbildningen är gratis för dig, och det erbjuds kontinuerliga starter under hela året. Hör av dig med din intresseanmälan.

Senast uppdaterad: 20 januari 2020