Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 10 mars 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Ansökan om undersköterskeutbildning

Vansbro kommun bedriver genom Lärcentrum lärlingsutbildning, även kallat arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen riktar sig mot vuxna och de följer Skolverkets nationella kursplaner och yrkespaket. Nu finns efterfrågan på att Lärcentrum ska starta upp en lärlingsutbildning för undersköterska.

Beslut: Kommunstyrelsen ansöker om att Lärcentrum ska bli godkänd att starta en individuell lärlingsutbildning till undersköterska.

Handläggare: Rektor Susanne Hedberg-Eriksson, susanne.hedberg-eriksson@vansbro.se

Ärende: Revidering av verksamheten inom sommarkollo

Sedan 2016 har Vansbro kommun arrangerat avgiftsfritt sommarkollo riktat till barn i årskurserna 4 till 9. Sommarkollot har finansierats genom årliga statsbidrag och tillskott från kommunens egna pengar.

Till skillnad mot tidigare år kommer inget statsbidrag att betalas ut för användning under 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av kommunens ekonomiska situation inte arrangera sommarkollo.

Handläggare: Enhetschef för fritidsgård Mia Johansson, mia.johansson@vansbro.se

Ärende: Direktiv för styrgrupp för framtagande av lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2019 att tillsätta en styrgrupp för arbetet med framtagande av en Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

I samband med tillsättandet beslutades inte om något direktiv för styrgruppens arbete.

Beslut: Kommunstyrelsen antar direktiv för styrgrupp för framtagande av Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Handläggare: Kommunsekreterare Sara Beya Brand, sara.beyabrand@vansbro.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2020