Distansstudier för gymnasiet och vuxenutbildning

Vansbro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset Covid -19. Utifrån dagens direktiv från regeringen kommer vi att bedriva distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Vansbro kommun.

Från och med den 18 mars kommer gymnasiet och vuxenutbildningen att ha distansundervisning och lärarna håller på att förbereda det arbetet. Studierna ska fortsätta i möjligaste mån och regeringen har beslutat att studiestöd från CSN kommer betalas ut som vanligt.

Vansbro utbildningscenter

Onsdag den 18 mars pågår ingen undervisning. Eleverna ska följa ordinarie schema hemifrån från den 19 mars och genomföra de uppgifter som finns i Classroom. Undervisningen kommer att ske genom Google Hangouts, Google Meeting och genom chatverktyg i Classroom.

  • Elever kan vara på APL, arbetsplatsförlagt lärande, om inte arbetsgivaren säger något annat.
  • Skolan kommer ha elevsupport för distansundervisningen genom Classroom: Distansundervisning – Support. Kontakta IT-tekniker på skolan om du behöver hjälp med internettillgång hemma.
  • Utvecklingssamtal kommer att genomföras via telefon eller annan digital lösning. Fortsatt information från skolan kommer att skickas till eleverna genom skolmailen. Under vecka 12 är skolan öppen så att elever kan hämta allt undervisningsmaterial.
  • Det är viktigt att eleverna kollar sin mejl varje dag för uppdateringar av undervisningen.

CSN informerar att elever på skolor som har distansundervisning får behålla studiestödet Länk till annan webbplats.. Du behöver dock vara närvarande digitalt och delta i undervisningen som ges via digital teknik.

Kontakta mentor eller berörd personal om du har frågor och funderingar. Stängningen av skolan pågår tills vi får rekommendationer om att öppna igen.

Lärcentrum

Eleven följer den undervisning som läraren förmedlar via de distanskanaler som används normalt i undervisningen. Behövs hemlån av dator eller Ipad kontakta skoladministratör.

  • Kontakta IT-tekniker Carin Simonsson om du behöver hjälp med internettillgång hemma.
  • Fortsatt information från skolan kommer komma eleverna tillhanda via e-post eller genom andra grupper.

Skolchef och rektorer i Vansbro kommun

Senast uppdaterad: 17 mars 2020