Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Kontakta aktuell enhetschef om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag från förbudet mot besök.

Mer information om beslutet hittar du på Regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 april 2020