Stängning av anhörigsamordning

Stödet till anhöriga som utförs av anhörigsamordnare stängs akut från och med den 9 april till och med den 3 maj. Ett nytt ställningstagande kommer att göras den 30 april.

Med anledning av corona-pandemins påverkan på personalresurser inom äldreomsorgen behöver åtgärder göras för att klara bemanningen inom de verksamheter som är prioriterade enligt kommunens kontinuitetsplan. Stödet till anhöriga inom socialt stöd och omsorg som utförs av anhörigsamordnare i from av personliga stödsamtal och information stängs akut från och med den 9 april och i första hand till och med vecka 18. Ett nytt ställningstagande ska tas den 30 april.

Senast uppdaterad: 14 april 2020