Utökning av korttidsplatser och begränsning av tillfällig insats inom hemtjänsten

Krisledningsnämnden i Vansbro kommun beslutade den 21 april om en tillfällig utökning av korttidsplatser med anledning av covid-19 pandemin. Nämnden har också beslutat att personer med tillfällig vistelse i kommunen inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser från den kommunala hemtjänsten.

Bild
Senast uppdaterad: 22 april 2020