Högtryck på Plan- och byggenheten


Planerar du att bygga i sommar och behöver komma i kontakt med oss?

Du når oss antingen via mail planochbygg@vansbro.se eller genom att ringa vår växel 0281-750 00 som tar emot dina frågor och sänder ditt meddelande vidare till oss. Vi besvarar sedan alla förfrågningar och ansökningar i turordning.

Vår handläggningstid, efter komplett ansökan, är för närvarande cirka åtta veckor.


Vi kan hjälpa dig snabbare om du lämnar följande information i mejlet eller till växeln:

  • Namn och telefonnummer där vi kan nå dig.
  • Beskriv ditt ärende: (till exempel bygglov/strandskydd/klagomål)
  • fastighetsbeteckning (till exempel Kantaren 70:1)
  • adress (till exempel Stationsgatan 12)
  • ärende eller diarienummer om du har ett pågående ärende (till exempel L 2020-000001).

Din fastighetsbeteckning kan du se på till exempel lantmäteriets webbsida https://minkarta.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020