Läckage vid påfyllning av eldningsolja

UPPDATERAT
I samband med oljepåfyllning har ett läckage av eldningsolja uppstått vid Berghedens skola. Räddningstjänsten har nu varit på plats och sugit upp den olja som läckt ut. 

Saneringsmedel som ska suga upp den olja som ligger direkt på betongen är utlagt. Cirka 100-150 liter olja bedöms ha läckt ut. Det finns en invallning där tankarna står och där har i princip all olja fångats upp och det är den volymen som Räddningstjänsten sugit upp.

Fläktar är utplacerade för att ventilera bort lukten från oljan och en bedömning kommer att göras under eftermiddagen om ytterligare åtgärder för att ventilera bort lukten behövs.

Kommunens miljökontor har haft personal på plats för att göra en bedömning av läckagets omfattning. Kontroll av lukt kommer att göras under eftermiddagen för att bedöma om ytterligare luftväxling behöver göras innan lokalerna kan användas.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020