Fortsatt besöksförbud vid kommunens äldreboenden

Vansbro kommun har inte omprövat sitt ställningstagande avseende besöksförbud vid särskilda boenden och det nationella beslutet mot besök på äldreboenden har förlängts till den 31 augusti. Möten mellan boende och anhöriga kan arrangeras digitalt, men fysiska möten tillåts inte.

Bild

Den upptrappning av tester av omvårdnadspersonal som nu sker, syftar till att minimera risken för smittspridning bland våra äldre. Att släppa in besökare ser vi som att öka risken för smittspridning.

Vi har i dagsläget inte någon smitta på våra äldreboenden och vi gör allt för att det ska fortsätta så.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020