Förslag till detaljplan för Vansbro brandstation

Förslag till detaljplan för Vansbro brandstation är på samråd 1 juli - 30 augusti 2020, och du har möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget möjliggör en utökning av räddningstjänstens område och skapar förutsättningar för ytterligare byggnationer för industri i området.

Bild

Foto Karl-Henrik Björklund

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan samt i Medborgarhusets foajé under samrådstiden. Öppet hus kommer att hållas i entrén till Medborgarhuset tisdag 18 augusti klockan 17:00 – 18:30 och kommunens planhandläggare finns på plats för att svara på frågor gällande förslaget.

Synpunkter skall ha inkommit skriftligt till kommunen senast 30 augusti 2020. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 1 juli 2020