Tips, råd och exempel till dig som verksamhetsutövare för att minska smittspridning

Pandemin ställer stora krav på alla som bedriver en verksamhet och varje bransch har olika utmaningar. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna och det påverkar hur du kan sälja varor eller tjänster.

Det är många som anstränger sig för att hantera riskerna kring covid-19 och det är viktig att du som är verksamhetsutövare tar ett stort ansvar för att vidta åtgärder som minskar spridningen av sjukdomen. För att underlätta arbetet har svenska myndigheter sammanställt en checklista och information. Checklistan bygger på att du som aktör själv avgör hur din verksamhet påverkas och vad ni behöver göra för att begränsa smittspridningen.

Material att använda

Påminn dina besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Hjälp dina gäster och kunder att följa rekommendationerna med avspärrningsband, golvdekaler, gatupratare, affischer eller bordsryttare där det är risk för trängsel.

Under rubriken "För dig som företagare" på vansbro.se/coronaviruset hittar du länkar till informationsmaterialet. 

Senast uppdaterad: 6 juli 2020