Godkänd vattenkvalité vid kommunens badplatser

Miljökontoret tar varje år prover vid de kommunala badplatserna för att undersöka om det finns hälsofarliga bakterier i vattnet. De fyra badplatserna Glatjärn, Gensen, Ticknäs och Närsjöbadet fick vid den senaste provtagningen den 30 juni godkända resultat.

Bild

Stranden vid Närsjö i Nås. Foto: Tobias Eriksson.

Arvsnilstjärn i Skålö fick resultatet tjänligt med anmärkning på grund av förhöjd halt av E-coli. Föreningen som ansvarar för badplatsen kommer att sätta upp skyltar för att informera badgäster om detta.

Alla resultat av badvattenprover som tas hittar du på Hav- och vattenmyndighetens webbplats badplatsen. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 juli 2020