Underlag till ansökan om föreningsbidrag för år 2021

Till ansökan om bidrag ska vanligtvis bland annat protokoll från årsmöte bifogas. Vi kommer i år ändå att hantera de ansökningar som inkommer trots att årsmötesprotokoll saknas. Detta då coronapandemin begränsar möjligheterna att hålla möten.

Bild

Om rådande situation ändras, så att årsmöte kan hållas, anmodar vi alla som ansöker eller ansökt om bidrag att komplettera sin ansökan med detta underlag i efterhand.
Sista ansökningsdag för administrations- och driftbidrag samt bidrag till kulturarrangemang är 31 augusti 2020.

Senast uppdaterad: 14 juli 2020