Fritidschecken 2020

Du som går i grundskolan (årskurs F-9) och bor i Vansbro kommun får en fritidscheck värd 500 kronor. Din fritidscheck kommer du få i skolan under vecka 34.

Bild
  • Varje person får använda en check, och den kan endast användas hos en förening, Fritidschecken gäller som betalning/delbetalning av medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Eventuellt övervärde går till föreningen.
  • När en fritidscheck lämnas till en förening ska barnets/ungdomens kompletta namn och personnummer stå på den. Saknas ett svenskt personnummer ska namn, födelsenummer och dossienummer från LMA-kort stå istället.
  • Fritidschecken kan användas för kostnader som uppstår både 2020 och 2021, då vissa föreningar är i slutet av sin säsong. För att värdet ska betalas till föreningen måste användarna ha lämnat i sina checkar till föreningarna senast den 31 oktober, och vi måste ha fått in alla checkar från föreningarna senast den 13 novemer 2020.

Här hittar du en lista över de föreningar som löser in fritidschecken.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020