Anhörigstödet igång igen

Vansbro kommun erbjuder stöd på olika sätt till dig som vårdar/hjälper en anhörig. Kontakta anhörigsamordnare Laila Eriksson via e-post laila.eriksson@vansbro.se eller telefon 0281-751 48.

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan få stöd, råd och avlastning genom kommunens anhörigstöd på olika sätt.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020