Utsläpp på Smedbergsskolan

Vid lunchtid inträffade en olyckshändelse i skyddsrummet på Smedbergsskolan vilket resulterade i att en mindre mängd av ett giftigt ämne läckte ut. För att kunna utföra saneringsarbetet på ett säkert sätt tog skolledningen i samråd med räddningstjänsten beslutet att skicka hem högstadiets elever och personal tidigare. Enligt räddningstjänsten kommer arbetet att vara klart under eftermiddagen vilket innebär att morgondagens undervisning inte kommer att påverkas.

Exteriörbild Smedbergsskolan.
Senast uppdaterad: 27 augusti 2020