Förlängd samrådstid för detaljplan Vansbro brandstation

På grund av rådande omständigheter kring Covid -19 och risk för smittspridning ställdes det planerade samrådsmötet/öppet hus för detaljplan Vansbro brandstation den 18 augusti in. Samrådstiden förlängs nu till den 20 september för att möjliggöra digitalt samrådsmöte. Det digitala samrådsmötet kommer att hållas den 17 september klockan 14.

Anmäl dig senast den 16 september till planochbygg@vansbro.se. När vi har tagit emot din anmälan kommer du att få instruktioner om hur du ansluter dig till mötet.
Här hittar du mer information om planförslaget.
För frågor och upplysningar kontakta plan- och byggchef Emma Hogander via e-post:
emma.hogander@vansbro.se eller telefon 0281-752 06

Senast uppdaterad: 4 september 2020