Förvaltningsområdeschefen lämnar Vansbro kommun

Marit Andersson lämnar sin tjänst som förvaltningsområdeschef för utbildning, kultur och fritid.

- Kommunstyrelsens arbetsutskott vill ha en ledning av förvaltningsområdet utbildning, kultur och fritid som går i takt med den politiska viljeinriktningen och har därför tillsammans med Marit kommit överens om att hon lämnar vår organisation, säger kommunstyrelsens ordförande Stina Munters.

En enskild överenskommelse har träffats som innebär 12 månaders arbetsbefrielse, överenskommelsen träder i kraft omedelbart.

Fram till årsskiftet har kommunchefen förstärkt organisationen med en konsult, Kluck Melium AB för att bland annat klara skolchefsuppdraget.

Senast uppdaterad: 10 september 2020