Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från den 1 oktober. Om du vill besöka någon som bor på ett äldreboende i Vansbro kommun när besöksförbudet upphör behöver du först kontakta boendet för att få information om vilka rutiner som gäller inför besöket.

Vansbro kommun kommer med stöd av Socialstyrelsen ta fram rutiner för hur vi kan underlätta säkra besök på äldreboenden. När besöksförbudet på äldreboenden hävs är det viktigt att äldre på boendet och besökare känner till och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra att smitta kommer in på boendet.

Senast uppdaterad: 22 september 2020