Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 29 september 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så fort det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Strategisk plan 2021-2023 (budget)

Kommunstyrelsen har tagit fram en strategisk plan för åren 2020-2022 som innehåller mål för kommunens verksamhet för kommande år. Den innehåller även budget för kommunens alla verksamheter och skattesats för år 2021.

Beslut: Kommunfullmäktige antar den strategiska planen för 2021-2023.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Ärende: Plan för framtidens äldreomsorg

Kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till en långsiktig plan för äldreomsorgen.

Planen fokuserar på följande områden:

  • kvalitetsaspekter inom vård och omsorg,
  • förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser,
  • serviceinsatser,
  • översyn av boendeformer,
  • användningen av välfärdsteknologi.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer utarbetad plan för framtidens äldreomsorg.

Handläggare: Socialchef Elisabeth Hekkala, e-post elisabeth.hekkala@vansbro.se

Ärende: Revidering av taxa för Brandkåren Norra Dalarna från 2021

Enligt kommunallagen fastställer kommunfullmäktige taxor. Det gäller även för kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna som kommunen är medlem i. Ett förslag till nya taxa har utarbetats av kommunalförbundet som kommunfullmäktige har att ta ställning till.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställer taxa för Brandkåren Norra Dalarna.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se

Senast uppdaterad: 30 september 2020