Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Från och med den 1 oktober kan det vara möjligt att besöka närstående som bor på kommunens äldreboenden. Här är några viktiga saker att tänka på inför ett planerat besök.

  • Den som bor på äldreboende bestämmer själv om och när denne vill ha besök.
  • Alla besök bör i första hand ske utomhus. Om besöket sker inomhus ska besöket ske i den boendes lägenhet.
  • Det finns lokala rutiner för hur besök på äldreboende i Vansbro ska gå till, ring boendet innan du gör besöket och fråga om vilka rutiner som gäller.
  • Besöken innefattar ett sällskap (1-2 personer) per tillfälle.
  • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid konstaterad Covid-19 infektion på enheten.

Följ Folkhälsomyndighetens råd , 239.5 kB. för att förebygga smittspridning av covid-19.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2020