Rekommendationer för hushållskontakter vid covid-19

Personer som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion ska nu betraktas som möjliga sjukdomsfall och stanna hemma:

– Vi vet att många som blir smittade av covid-19 blir smittade av någon i sitt hushåll och genom att följa reglerna om att stanna hemma när någon i hushållet är smittad kan man stoppa smittan från att sprida sig vidare till personer i riskgrupper, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Helena Ernlund, smittskyddsläkare

Det är Region Dalarna som informerar Länk till annan webbplats. om rekommendationer för hushållskontakter vid covid-19. Med hushållskontakter räknas personer som delat boende med den konstaterat smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna för hushållskontakter gäller personer från 16 år och uppåt.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020