Barn från 10 år och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Barn från 10 år och uppåt i Dalarna som har symtom som kan tyda på covid-19 bör i samma omfattning som vuxna provtas med PCR-prov för att se om de har en pågående covid-19-infektion.

– Vi ser en fortsatt smittspridning i samhället och att provta barn med PCR-prov är ett led i att stoppa smittspridningen, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning med PCR-prov för barn från förskoleålder och uppåt vid symtom som kan tyda på covid-19, i samma omfattning som för vuxna. I linje med detta rekommenderar Smittskydd Dalarna i ett första steg att barn från 10 års ålder och uppåt i länet ska provtas vid symtom som kan tyda på covid-19. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020