...Per-Erik Nilsson, samhällsbyggnadschef. I förra veckan fattade kommunstyrelsen beslut om att utreda prislappen för en gång- och cykelväg mellan centrum och Vansbro Västra, dit en stor arbetsgivare i kommunen flyttat centrallager och butik.

Varför behövs en sådan väg?

­– Därför att vi fått en intensiv arbetspendling längs den här sträckan, och trafiksäkerheten behöver säkerställas. Många cyklar, kör kickbike, eller går sträckan om cirka två kilometer, som till och med saknar vägren.

Ni diskuterar väl också att utöka detaljplanen för Vansbro Västra, i försök att locka dit fler företag och skapa nya arbetstillfällen?

– Det stämmer, vi ser goda möjligheter till att exploatera området för vidare utveckling av handel och småindustri.

Porträtt av samhällsbyggnadschef Per-Erik Nilsson.

Per-Erik Nilsson, samhällsbyggnadschef.

– Ett stort företag har redan etablerat sig och vi tror inte att det behöver stanna där. Vi arbetar aktivt med infrastrukturfrågor av olika slag,för att både invånare och företag ska kunna verka här på ett bra sätt. Vi vill också att Vansbro ska vara en innovativ och klimatsmart kommun.

Vad händer nu?

– Efter kommunstyrelsens beslut i förra veckan har vi i förvaltningen fått i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att bygga en gång- och cykelväg till Vansbro Västra. Till det arbetet har vi fått 450 000 kronor och arbetet ska starta omgående. När vi har en prislapp klar blir det upp till fullmäktige att bestämma fortsättningen.

Industri- och handelsområdet Vansbro Västra

Ligger längs med E16 mellan Vansbro och Äppelbo, cirka två kilometer från Vansbro centrum.

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020