Nu är det risk för översvämning

På grund av en blöt höst med mycket nederbörd är flödena nu höga i både Västerdalälven och Vanån.

Två räcken som sticker upp ur en sjö/ett hav. Illustration för översvämning.

Under slutet av veckan väntas vattenflödena bli höga.

Allt tyder på att flödet i Västerdalälven kommer att fortsätta öka under de närmsta dagarna, och att vattenståndet är som högst i slutet av veckan. Därefter förväntas nivåerna sjunka igen. Hur höga flöden det blir beror på hur mycket det kommer att regna.

Du som har en brygga eller en båt i vattnet gör rätt i se till att de är ordentligt förtöjda.

Läs mer om översvämningsrisk och aktuella flöden på våra krisberedskapssidor.

Senast uppdaterad: 4 november 2020