Kommunstyrelsen i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 3 november 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Sågverksmuséets framtid

När Medborgarghuset byggdes öppnades ett sågverksmuseum i en del av bibliotekets yta. I början av 2016 drabbades muséet av en vattenskada och delar av golvet och väggarna fick rivas. All inredning plockades då bort och magasinerades. Nu var frågan vad som ske med sågverksmuséet framöver.

Beslut: Sågverksmuséet ska återställas och all inredning flyttas tillbaka så snart renoveringen är klar.

Handläggare: Fastighetschef Olle Wiking, e-post olle.wiking@vansbro.se

Ärende: Programutbud och utbildningsplan för Vansbro utbildningscenter för åren 2021 och 2022

Varje år ska kommunstyrelsen rapportera hur den lokala gymnasieorganisationen ser ut till Dalarnas kommunförbund inför nästa års antagning .

Beslut: Programutbud och utbildningsplatser fastställs enligt förslaget.

Handläggare: Rektor Christin Löfstrand, e-post christin.lofstrand@vansbro.se

Ärende: Nämndsplan 2021

Kommunstyrelsen fastställer varje år en nämndsplan som innehåller mål och budget för verksamheterna för kommande år.

Beslut: Nämndsplanen fastställs enligt förslaget.

Handläggare: Kommunchef Catarina Willman, e-post catarina.willman@vansbro.se

Senast uppdaterad: 4 november 2020