Sågverksmuséet återuppstår

Efter en vattenskada för snart fem år sedan lades Vansbro Sågverksmuseum i malpåse. Inredningen magasinerades och genom åren har alternativa placeringar diskuterats. Nu har kommunstyrelsen bestämt att de tidigare lokalerna ska renoveras och att muséet ska återuppstå.

Bild

Vansbro Sågverksmuseum ska nu återställas.

­­– Vi är jätteglada för det här beskedet, säger Alf-Arne Edlund i Vansbro Hembygdsförening, som tillsammans med kommunen och Dalarnas Museum, startade och drev sågverksmuséet fram till stängningen.

Det var i samband med att Medborgarhuset byggdes som ett sågverksmuseum inreddes i en del av Vansbro biblioteks yta. När sågverksmuséet drabbades av en vattenläcka år 2016 så tömdes ytan och en del av golvet och väggarna revs upp för att torka ut fuktskadan. All inredning magasinerades i källaren på Medborgarhuset och sedan dess har ytan stått tom. Fram tills nu.

– När jag engagerade mig i Hembygdsföreningen efter att jag hade stängt min affärsverksamhet så fick jag i uppdrag av föreningen att undersöka vad som händer i frågan. Att kommunstyrelsen på tisdagen fattade beslut om att ytan ska renoveras och muséet återställas är väldigt glädjande nyheter. Sågverksmuséet har varit efterfrågat under de år det saknats. Jag ser det också som en viktig folkbildande verksamhet att bland annat kunna visa skolelever hur folk bodde förr i Vansbro, säger Edlund.

Renovering inom kort

Föreningen och kommunen har diskuterat om muséet skulle kunna flyttas någon annanstans, men inga lämpliga alternativ har hittats. Från kommunens sida är det fastighetsfövaltare Samuel Hedström som ansvarar för renoveringen. Renovering och återställning sker i samarbete med Vansbro hembygdsförening, där en avstämning hållits med Alf-Arne Edlund och hembygdsföreningens ordförande Hans-Erik Wiklund för att lyssna in deras önskemål.

– Renoveringen sker nu inom kort. Rummen kommer att återställas fram till jul, efter jul kommer Hembygdsföreningen att inreda och möblera, säger Samuel Hedström.

Vansbro Sågverksmuseum

Genom ett samarbete mellan Dalarnas museum, Vansbro kommun och Vansbro Hembygdsförening kunde sågverksmuseet öppna på våren 1981.

Museets centrala del är en autentisk sågverksarbetarbostad. Det mesta av den fasta inredningen kommer från Ljungbergsbacken vid Dalasågen.

Muséet består också av foton och föremål från sågverksepoken i Vansbro och från sågverksarbetarnas, liksom foton från flottningsepoken.

Senast uppdaterad: 5 november 2020