Stora utmaningar för skolor i Vansbro

Vansbros resultat i Lärarförbundets årliga ranking av grundskolornas förutsättningar i kommunen är ingen munter läsning. Plats 286 av 290 möjliga blir resultatet- dessutom en försämring med 57 platser sedan ifjol. Men mycket görs för att vända trenden.

Närbild på en klätterställning utanför en skola.

Vansbro kommun placerar sig på plats 286 av 290 i Lärarförbundets årliga ranking Bästa skolkommun. Nederborgs skola på bilden illustrerar "skolorna i Vansbro kommun".

Det har varit ett omtumlande år för skolvärlden i Vansbro kommun, med anpassningar till ett land som befinner sig i en pandemi, och med en uppsagd skolchef mitt i läsåret. För tillfället pågår rekryteringen av en ny skolchef som bäst och förhoppningen är att ha den personen på plats i början av nästa år. Tillsvidare är det Lotten Kluck som är skolchef. Hon säger så här om resultatet i Bästa skolkommun 2020:

– Verksamheterna arbetar redan med att bland annat utveckla lärmiljön för bättre resultat, men det behövs mer insatser för att höja resultatet för våra elever, och fortsätter:

– Det är många fler saker som spelar in på skolans totala resultat. Det får inte glömmas bort när vi ständigt arbetar för att nå högre måluppfyllelse.

Stor utvecklingspotential

Bästa skolkommun är en årlig ranking som Lärarförbundet genomför för att kunna jämföra Sveriges skolor på ett relevant sätt med hjälp av tio kriterier. Det handlar bland annat om andel godkända elever i årskurs 9, andel utbildade lärare och meritvärde i årskurs 9. Skolorna i Vansbro kommun uttrycks i rapporten vara "en skolkommun med stor utvecklingspotential". Man lyfter upp fullföljd gymnasieutbildning och lärartäthet som relativa styrkor.

Snittplaceringen för kommunerna i Dalarna är 160 av 290. Bäst i länet är Orsa på plats 26. Av de närmsta grannkommunerna är det Malung-Sälen som drar det längsta strået med placeringen 70. Allra sämst i Dalarna hamnar Borlänge på plats 288. Vansbro kommun placerar sig alltså på plats 286, bland annat baserat på låg andel utbildade lärare (53 procent), låga meritvärden och låg andel godkända niondeklassare (64 procent).

– Vi ska komma ihåg att statistik alltid är statistik, och det finns fler bilder än den som presenteras i den här undersökningen. Med det sagt menar jag inte att vi inte har stora utmaningar framför oss, säger Lotten Kluck.

Läs rapporten i sin helhet här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 november 2020