Nu införs skärpta allmänna råd i Dalarna

Smittspridningen fortsätter öka i Dalarna och Folkhälsomyndigheten har idag tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet. Råden innebär i stora drag att avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så långt det är möjligt.

Bild

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare idag beslutat om skärpta lokala allmänna råd, utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet.
–De här råden måste följas. Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge och för att stoppa den oroväckande utvecklingen i länet måste var och en ta ansvar och göra rätt val i varje enskild situation, annars kommer fler bli allvarligt sjuka och dö, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

De skärpta råden för Dalarna gäller från och med idag torsdag den 12 november till och med den 10 december 2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att hålla avstånd och minska trängsel.

Det här gäller:

  • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare, som kan genomföras.
  • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med. Det innebär att man ska avstå från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivare bör uppmana personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, samt erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Till Region Dalarnas pressmeddelande.  Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 november 2020