Så påverkas idrottsrörelsen i Dalarna

Torsdagens besked om skärpta allmänna råd i Dalarna för att bromsa smittspridningen, säger bland annat att du bör avstå träningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar för barn födda efter 2005 kan dock fortfarande genomföras.

Bild

Vad gäller egentligen för idrottsrörelsen just nu?

RF-Sisu Dalarna har förtydligat vad de skärpta allmänna råden egentligen innebär för idrottsrörelsen i Dalarna, och går ut med följande:

 • Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras.
  • Gäller träningar, matcher och tävling.
  • Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövning som yrke, där gäller de allmänna råden fortsatt.
 • Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare
  Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg:
  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.
  • Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med sitt idrottsutövande.
  • Idrottsverksamheter ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.
 • RF uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val av för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekvenser.
 • Genomföra möten digitalt.

Nyheten i sin helhet på RF-Sisus webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 november 2020