Kommunfullmäktige i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 17 november 2020. Hela protokollet från mötet finns på webbplatsen så snart det är godkänt.

Beslutsklubba

Ärende: Medborgarförslag

Medborgarförslag är rätten för folkbokförda personer i kommunen att själva skriva förslag på ärenden som kommunfullmäktige bör ta upp. För att möjligheten ska finnas krävs ett aktivt beslut av kommunfullmäktige att medborgarförslag ska inrättas.

Beslut: Kommunfullmäktige inför möjligheten för folkbokförda i kommunen att väcka ärenden i fullmäktige genom medborgarförslag.

Handläggare: kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Återrapportering av partistöd 2019

Varje år ska de partier som får del av det kommunala partistödet rapportera hur man använt pengarna man fått för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Både kommunfullmäktige och allmänheten ska få veta detta.

Beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering av partistöd 2019.

Handläggare: Kommunsekreterare Mikael Granath, e-post mikael.granath@vansbro.se

Ärende: Delårsrapport 2020

En delårsrapport har utarbetats som gäller per 31 augusti 2020. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret. Resultatet i delårsrapporten för 2020 är +20,6 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är +18,3 miljoner kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2020.

Handläggare: Ekonomichef Erik Mååg, e-post erik.maag@vansbro.se


Senast uppdaterad: 18 november 2020