Lång rad säkerhetsåtgärder på biblioteken

Våra bibliotek i Vansbro och Dala-Järna fortsätter tillsvidare att vara öppna, men med en tidsbegränsning på 15 minuter per besök och ett maxantal besökare, som två av en lång rad säkerhetsåtgärder för att undvika smittspridning.

Bild på en bokhylla fylld med böcker.

Biblioteken i Vansbro har vidtagit en lång rad säkerhetsåtgärder för att skydda personal och besökare från smitta.

För dig som önskar går det bra att ringa i förväg och hämta dina lån på en bestämd plats utanför biblioteket, och du som tillhör någon riskgrupp kan fortsatt få böcker hemlevererade med tjänsten Boken kommer.

Biblioteket uppmanar dig som låntagare att så långt det är möjligt använda de digitala tjänster Länk till annan webbplats. som erbjuds för exempelvis ljudböcker, tidskrifter och filmer, och att du alltid lämnar tillbaka det du lånat i återlämningslådan på utsidan.

Skydda både personal och besökare

I stort sett alla sittplatser har tagits bort från foajén utanför biblioteket i Medborgarhuset, och direkt innanför entrén till biblioteket i Vansbro finns en handspritsmaskin. Inne på båda biblioteken finns handspritspumpar utplacerade och lånediskarnas skyddas med plexiskärmar, medan tydliga markeringar visar vilket avstånd som ska hållas.

Dessutom har följande åtgärder vidtagits för att skydda personal och besökare från smitta:

  • Ofta använda ytor torkas av med desinfektion minst tre gånger per dag.
  • Antalet sittplatser och datorer har begränsats för att hålla minst två meters avstånd.
  • Personalen undviker fysisk kontakt, vilket innebär att de för tillfället inte kan erbjuda hjälp vid lånedatorerna.
  • Lånetiden på dvd, tv-spel och tidskrifter har fördubblats och det finns ingen gräns för antal omlån.
  • Alla avgifter har tillfälligt tagits bort.
  • Återlämnade böcker hålls i karantän i tre dygn innan de sätts ut på hyllorna, reserverade böcker spritas av direkt när de återlämnats.
  • Digital julsaga, digitala boktips och andra digitala aktiviteter planeras.

Självklart stannar dessutom alltid personalen hemma vid minsta symtom- och det gäller även dig som besökare.

Senast uppdaterad: 18 november 2020