Simhall och gym stängs för att minska smittan

Med anledning av de skärpta allmänna råden för Dalarna Länk till annan webbplats. har kommunledningen beslutat att stänga Simhall och gym en tid för att bromsa smittspridningen. Beslutet gäller i första hand till 10 december, men kan förlängas.

Bild

Vansbro Simhall och gym hålls stängd en tid för att bromsa smittan. Foto: Anna Sanneviken.

Smittspridningen ökar snabbt i Dalarna just nu, och på grund av det beslutade Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare, i torsdags om kraftigt skärpta allmänna råd i länet Länk till annan webbplats.. Bland annat råds du nu att helt avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas- som exempelvis simhallar, gym och bibliotek.

Som en kraftig åtgärd för att försöka minska smittspridningen har kommunledningen därför fattat beslut om att stänga simhallen och gymmet, något som bedöms vara nödvändigt i den situation som råder.

Fysisk aktivitet är jätteviktigt för folkhälsan, och vi hoppas att våra invånare istället kommer att nyttja utegymmet i Aktivitetsparken, ett föreningsutegym, eller passar på att prova någon av cykel- och vandringslederna från ledprojektet lite extra under den här perioden.

Gäller enbart allmänheten

Beslutet har redan trätt i kraft och gäller i första hand till den 10 december, men kan förlängas beroende på hur smittoläget förändras. Stängningen gäller enbart för allmänheten, exempelvis skolklasser kommer även fortsatt att kunna få bland annat simundervisning.

Senast uppdaterad: 18 november 2020