Vansbro Gymnasium fortsätter med studier på plats

Från och med på måndag får gymnasieskolor lov att undervisa delvis på distans. I Vansbro ser man dock inget behov av distansundervisning just nu.

Bild

Huvudregeln i skollagen är att undervisning ska ske på plats i skolan, men med anledning av den ökade smittspridningen öppnar regeringen nu upp handlingsutrymmet för skolorna. Det för att minska trängseln i skolans lokaler och därmed risken att covid-19 sprids mellan elever och personal. Tidigare har distansundervisning endast varit tillåten på grund av trängsel i kollektivtrafiken.

– Regeringen ger nu gymnasieskolor möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning i större utsträckning. Genom den nya bestämmelsen blir det lättare att göra rätt. Vi ger huvudmännen för gymnasieskolan möjlighet att delvis gå över till fjärr- eller distansundervisning för att minska trängseln i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande från regeringen. Länk till annan webbplats.

Enligt Christin Löfstrand, rektor för Vansbro Gymnasium, har skolan redan stora möjligheter att hålla avstånd inom skolans väggar. Därför kommer undervisningen att fortsätta på plats på Vansbro utvecklingscentrum tillsvidare.

Senast uppdaterad: 19 november 2020