Vi efterlyser byggnader med underspänd takkonstruktion

Känner du till byggnader i Vansbro kommun med underspänd takkonstruktion? Det kan finnas en risk att ett sådant tak kollapsar, och därför söker vi nu tips på byggnader där konstruktionen används.

Närbild på takbalkar.

Foto: Johan Enback.

Kontakta oss om du äger/förvaltar, projekterar, har byggt/bygger, har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar eller har andra frågor. Ange diarienummer 2020-150 vid kontakt med oss.

E-post: planochbygg@vansbro.se

Bakgrund: Allvarligt takras i Kiruna

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Takkonstruktionen kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Kiruna.

Plan- och byggenheten behöver säkerställa följande:

  • Att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet, genomförs på aktuella byggnader.
  • Att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med konstruktionsritningarna.
  • Att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i konstruktionen åtgärdas.
  • Att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på aktuella byggnader.

Mer information från Boverket:

Tillsyn över takkonstruktioner med underspända takstolar, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan till tillsynsmyndigheten om möjliga risker med viss typ av takkonstruktion Länk till annan webbplats.

Tarfalahallen Kiruna, utvärdering av bärande stomsystem Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 december 2020